Regulamin

Odstąpienie od umowy / zwroty

Zasady zwrotu produktu
1. Zgodnie z obowiązującą ustawą mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu nieużywanego towaru, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od momentu otrzymania zakupionego towaru.


2. Aby odstąpić od umowy prosimy poinformować nas o swojej decyzji, wysyłając e-mail na nasz adres zarybieni.pl@gmail.com

W treści e-maila prosimy dołączyć wypełniony Formularz Odstąpienia od Umowy.

Ten sam formularz można umieścić również w przesyłce z odsyłanym towarem.

Jeśli nie powiadamiają Państwo e-mailowo o zwrocie, to prosimy, aby Formularz Odstąpienia od umowy znajdował się w paczce z odsyłanym towarem.

WZÓR FORMULARZA


Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

Imię i nazwisko klienta:

Adres:

Login

E-mail:

Numer telefonu kontaktowego:

Nazwa zwracanego towaru:

Numer konta bankowego do zwrotu należności:

Data i podpis klienta3. Adres do odesłania towaru do zwrotu:

MLTB Sp. z o.o. (sklep Zarybieni.pl)

ul. Ogarna 15/19b

80-826 Gdańsk

4. W przesyłce ze zwracanym towarem prosimy umieścić oryginał dowodu zakupu, czyli paragon bądź fakturę.

5. Uprzejmie prosimy o zabezpieczenie towaru, zwłaszcza zewnętrznego pudełka/opakowania do wysyłki tak, aby bezpiecznie dotarł on do naszej firmy (zapakować w papier/folię/kopertę).

Prosimy też, aby oryginalnego pudełka/opakowania, w którym otrzymali Państwo towar, nie oklejać bezpośrednio taśmą klejącą, gdyż może być to kwalifikowane jako uszkodzenie opakowania towaru.

6. Przelewy należności pieniężnej za zwracany, kompletny towar, realizowane są w terminie do 14 dni.

O ich wykonaniu są Państwo informowani drogą e-mailową.

8. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 25 grudnia 2014 r. zwracanym kosztem wysyłki jest najtańszy koszt wysyłki z danej oferty.

9. Firma MLTB Sp. z o.o. gwarantuje, że wszystkie sprzedawane produkty są nowe (chyba, że będzie to opisane w aukcji inaczej), oryginalne, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

10. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku:

Godziny pracy: 9:00 – 18:00 (poniedziałek – piątek)
Tel.: 512-866-149, 512-866-129
E-mail: zarybieni.pl@gmail.com


Dziękujemy z góry za zastosowanie się do powyższych zasad – ułatwi to znacznie obydwu stronom pomyślną finalizację transakcji.

Reklamacje

1. Wszystkie oferowane przez firmę MLTB Sp. z o.o. towary objęte są okresem 12/24-miesięcznej gwarancji (chyba, że opisane jest w ofercie inaczej).

2. Aby odesłać towar celem reklamacji prosimy o odesłanie go na nasz adres:

MLTB Sp. z o.o. – sklep Zarybieni.pl

ul. Ogarna 15/19b

80-826 Gdańsk


3. Wraz z odsyłanym towarem prosimy dostarczyć uzupełniony Formularz Reklamacji

4. Do składanej reklamacji prosimy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon, fakturę,…).

5. Reklamowany towar prosimy odesłać najlepiej Pocztą Polską, bez wykupowania dodatkowych opcji (typu ubezpieczenia, czy paczka 24, gdyż zwiększa to koszta odesłania towaru).

6. Jeżeli podane wraz z reklamowanym towarem dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do Klienta o ich ewentualne uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania w prawidłowej postaci, po czym zawiadamia się Klienta o wyniku postępowania (drogą e-mailową, lub telefoniczną).

8. Firma MLTB Sp. z o.o. gwarantuje, że wszystkie sprzedawane produkty są nowe (chyba, że stosowny opis stanowi inaczej), oryginalne, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku:

Godziny pracy: 9:00 – 17:00 (poniedziałek – piątek)
Tel: 512-866-149, 512-866-129
E-mail: zarybieni.pl@gmail.com


Dziękujemy z góry za zastosowanie się do powyższych zasad.


PUNKTY ODBIORU OSOBISTEGO

sklep wędkarski Zarybieni.pl
Ogarna 15/19 B
80-826 GDAŃSK

Godziny pracy: 9:00 – 17:00 (poniedziałek – piątek), 9.00 – 14.00 (soboty)
Tel: 512-866-149, 512-866-129
E-mail: zarybieni.pl@gmail.com